คลีโอพัตรา ฟาโรห์องค์สุดท้ายของอียิปต์

หากถามว่าราชินีองค์ใดเลอโฉม ฉลาดหลักแหลม และมีเสน่ห์ที่เย้ายวนในราชวงศ์อียิปต์ หลายคนคงตอบว่า “คลีโอพัตรา”เพราะเธอได้รับฉายาว่าเป็นหญิงสาวเจ้าเสน่ห์ที่กษัติย์นักรบผู้เกรียงไกรแห่งโรมันอย่าง “จูเลียส ซีซ่าร์”และ “มาร์ค แอนโทนี่” ต้องยอมศิโรราบบนตักของนางอย่างละมุนละม่อม คลีโอพัตราเป็นราชินีที่มีความชาญฉลาดในทางการเมืองและการรู้เท่าทันคน เพื่อรักษาราชวงศ์อียิปต์ไว้ภายใต้การเรืองอำนาจแห่งโรมันที่พระนางไม่ยอมก้มหัวให้จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตที่ประวัติศาสตร์ชาติอียิปต์ และต้องบันทึกไว้ในความทรงจำไปชั่วนิรันด์

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า

  1. เพื่อศึกษาประวัติของคลีโอพัตรา
  2. เพื่อศึกษาบุคลิกลักษณะและความงามของคลีโอพัตราที่เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในประวัติศาสตร์
  3. เพื่อศึกษาสาเหตุสำคัญที่ทำให้คลีโอพัตราและมาร์ค แอนโทนี่แพ้สงครามที่แอคติอุม
  4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคลีโอพัตราที่ยังคงมีผลต่อมนุษย์ในโลกยุคปัจจุบัน
  5. เพื่อศึกษาว่าเหตุใดคลีโอพัตราจึงเป็นผู้หญิงที่โลกไม่เคยลืม

   

โฆษณา